Redyard Kipling

Redyard Kipling (1865-1936) - ingliz yozuvchisi. "Jungli kitobi", "Kim" kitoblari mashhur