Sharl Perro

Sharl Perro (1628-1703) - fransuz yozuvchisi, Fransiya Akademiyasi a‘zosi.