Ernst Begmatov

Filologiya fanlari doktori, professor Ernst Begmatov o‘zbek nutq madaniyati, leksikologiyasi muammolarini hal qilishda barakali faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Asarlari:

1. «Kishi nomlari imlosi» (1970).

2. «O‘zbek ismlari imlosi» (1972).

3. «O‘zbek ismlari» (1999) (14600 ismning izohini o‘z ichiga olgan).