O‘tkir Yusupov

Filologiya fanlari doktori, professor.

Ingliz tili grammatikasi, umumiy tilshunoslik va chet tili o‘qitish metodikasi sohalari bo‘yicha taniqli mutaxassis.