Tarixdan yangi savol-javoblar

(baho berilmagan)

Kitobdagi testlar umumta’lim mak-tablari, litsey va kollejlarning so‘nggi yillarda chop etilgan darsliklariga tayangan holda tuzilgan va o‘quvchilar, abituriyentlar hamda tarix faniga qiziquvchi keng ommaga mo‘ljallangan. 4000 ga yaqin savollar shunchaki ma’lumotlarni yodlab olish emas, fikrlash va tahlil qilishga o‘rgatadi. Kitob oxirida o‘quvchilar o‘zlarini tekshirishlari uchun testlarning javoblari ham berilgan. Ushbu savol-javoblar shu paytgacha hech qayerda e’lon qilinmagan, tom ma’noda yangidir.


Akademnashr, 2013

3750 so‘m

comments powered by Disqus