Ingliz tili grammatikasidan universal qo‘llanma

(baho berilmagan)

Mazkur qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi oliy o‘quv yurtlarining chet tillar fakultetlari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari ta­la­balariga mo‘ljallangan. U amaldagi o‘quv dasturlaridagi mavzularni o‘z ichiga olgan, shu bilan birga, hozirgi zamon tilshunosligidagi til o‘rganish bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan til va nutq hodisalari haqidagi yangi fikrlarni ham aks ettirgan. Qo‘llanmani yozishda Vatanimiz va xorijiy mamlakatlar olimlarining tajribalaridan foydalanilgan.


Akademnashr, 2015

4650 so‘m

comments powered by Disqus