Akula

(baho berilmagan)

«Ertaklar sayyorasi» turkumini taniqli rus adibi Lev Nikolayevich­ ­Tolstoyning ertaklari, masal va hikoyalari to‘plami bilan boshlashni ma’qul topdik. Lev Nikolayevich Tolstoy jahon adabiyotida o‘z so‘ziga ega buyuk yozuvchilardan biri hisoblanadi. Uning badiiy asarlari kabi ertak va masallari ham chuqur ma’no, mazmunga ega. Bu ertak va ­masallarda bolalarni ezgulik va adolatparvarlik ruhi ostida tarbiya qila oladigan g‘oyalar ilgari surilgan. «Akula»ga yozuvchining bog‘cha va maktab yoshidagi bolalarga mos keladigan ertak, hikoya va masallari kiritildi. Kitob yosh bolalar va maktab o‘quvchilariga mo‘ljallangan.


"DAVR PRESS" NMU

2000 so‘m

comments powered by Disqus