Ushbu kitob kirill yozuvida:
Таҳорат китоби

Tahorat kitobi

(baho berilmagan)

Islomda poklikka alohida e’tibor berilgan. Ibodatlarning qabul bo‘lishi ham albatta, moddiy va ma’naviy-ruhiy poklikka bevosita bog‘liq. Shuning uchun fiqhga doir barcha asarlar poklik kitobi bilan boshlanadi. Poklik deganda asosan badan, kiyim va joy pokligi tushuniladi. Badanni poklash g‘usl, tahorat yoki tayammum qilish bilan amalga oshiriladi. Ushbu kitobda musannif tahoratga doir deyarli barcha oyat va hadislarni keltirib, sharh va faqihlarning fatvolari bilan boyitgan. Shuningdek, kitobda hozirgi davrimiz taqozosi bilan tahoratga doir yangi paydo bo‘lgan masalalar atroflicha bayon etilgan.


@ Ziyovuddin Rahim, 6000

6000 so‘m

comments powered by Disqus